Dit is het privacyreglement van Voet Vitaal Flevoland. Een dienstverlening kan niet zonder duidelijke en heldere afspraken. Daarom zijn de afspraken vastgesteld in mijn Privacyreglement. Zo weten u en ik waar onze afspraken op gebaseerd zijn. Dit reglement is er dan ook om u, als klant, te beschermen. Het uitgangspunt voor Voet Vitaal Flevoland is om dit met u te delen in het navolgende document.

Begripsomschrijving: in de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

Reglement: Dit privacyreglement

Privacywetgeving: De algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Cookie: Een klein bestand dat via internet op jouw computer (het IP-adres van) wordt geplaatst en informatie over het bezoek aan de website www.voetvitaalflevoland.nl registreert.

Artikel 1. Algemene toelichting

Voet Vitaal Flevoland mag privacy gegevens niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is er ter bescherming van personen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens beperkt. Op grond hiervan gaat Voet Vitaal Flevoland zeer serieus met gegevens om. Op grond van deze wet heeft Voet Vitaal Flevoland de plicht om klanten:

 • Te informeren over de wijze waarop gegevens worden verwerkt
 • informeren met welk doel de gegevens worden verwerkt
 • Aan te geven welke derde partij de gegevens kan inzien
 • Ter verwerking van bepaalde gegevens expliciet toestemming te vragen

In dit reglement wordt toelichting gegeven hoe Voet Vitaal Flevoland met persoonsgegevens omgaat, zoals beschreven vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2. De gegevens die Voet Vitaal Flevoland verzameld

Als je klant wordt of bent, de website bezoekt, je gegevens ingeeft en verstuurd via het contactformulier, zal Voet Vitaal Flevoland de persoonsgegevens verwerken. Gegevens die Voet Vitaal Flevoland verzameld zijn:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer (vast- en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens huisarts
 • Medicijngebruik
 • Gegevens gezondheid en ziektebeeld
 • IP-adres

Artikel 3. Met welk doel gebruikt Voet Vitaal Flevoland de gegevens.

De gegevens worden verzamelt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst die tussen de klant en Voet Vitaal Flevoland bestaat, financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • Om de dienstverlening van Voet Vitaal Flevoland te kunnen leveren
 • Om klanten of geĆÆnteresseerden te kunnen bereiken
 • Om de dienstverlening te optimaliseren en verder te ontwikkelen

Door de gegevens te verstrekken is er toestemming om de gegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. Daarnaast zijn er een aantal van deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten wordt uitgevoerd. Voet Vitaal Flevoland verwerkt jouw gegevens hiermee op grond van artikel 8 sub a, b Wbp.

Artikel 4. Jouw gegevens op www.voetvitaalflevoland.nl

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld, of wanneer je geen gebruik meer wilt maken van de diensten van Voet Vitaal Flevoland ,kun je contact met Voet Vitaal Flevoland op nemen. Je gegevens worden direct verwijderd en zal niet worden bewaard.

Artikel 5. Beveiliging Persoonsgegevens

Voet Vitaal Flevoland heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Artikel 6. IP-adressen en Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website www.VoetVitaalFlevoland worden cookies en IP-adressen gebruikt. Deze gegevens stellen Voet Vitaal Flevoland in staat om:

 • Te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt
 • Het functioneren van de website www.VoetVitaalFlevoland en de inhoud van deze website te verbeteren
 • Om producten/diensten of toepassingen op (potentiĆ«le) klanten beter af te stemmen

Toelichting tot het plaatsen van cookies: Als u de website www.VoetVitaalFlevoland.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we met het verkregen IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Het gaat hier bijvoorbeeld om informatie als; hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina’s.

Neem vrijblijvend contact op

  Voet Vitaal Flevoland © 2024

  Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl